top of page

Follow the Money - Aflevering 6 en 7


-€100,-

Foto: Screenshot uit seizoen 20, aflevering 7


RECAP - Na aflevering 6 en 7 is het weer tijd om de balans op te maken. Waar is geld verdiend en wie is daar verantwoordelijk voor? Zijn de kandidaten door toedoen van de Mol nog altijd niet boven de €10.000,- uitgekomen, of hebben ze daar zelf ook een aandeel in gehad? We volgen het geld.


Aflevering 6

Voice Mol

Opdracht 1 - Voice Mol

In deze opdracht viel €1.500,- te verdienen. De kandidaten moeten de afstanden tussen zes telefoons meten. Al deze afstanden zouden dan samen een telefoonnummer vormen. Als ze dat nummer bellen, krijgen ze Rik aan de lijn en winnen ze geld. Helaas hadden ze het juiste nummer niet gevonden. Ze zaten tijdens het meten er één meter naast.


Telefoon 1 lag op één meter afstand van de beginpositie. Het telefoonnummer begint met een 1. Telefoon 2 wordt gevonden door Nathan. Buddy meet 69 meter. Nathan vraagt of hij het zeker weet, want de telefoon lag nog net een metertje verder. Miljuschka weet ook te vertellen dat een Chinees nummer met 170 begint. Dus passen ze het aan naar zeventig meter.


Dan telefoon 3. Hier gaat het mis. Er zijn drie mensen betrokken bij het meten van deze afstand. De afstand tussen telefoon 2 en 3 moet uitkomen op 90 meter. Rob gaat op de plek staan waar Buddy telefoon 2 heeft overgepakt van Nathan. Vervolgens rent Buddy naar de plek waar Nathan de derde telefoon heeft gevonden en leest dan 91 meter af. Telefoon vier wordt gevonden door Leonie. Wederom meet Buddy de afstand. 37 meter. Telefoon vijf wordt gevonden door Cleas. De afstand word opgemeten door Buddy. Hij komt uit op 65 meter. Telefoon zes wordt gevonden door Nathan en gemeten door Cleas: achttien meter.


De verwarring ontstaat bij de laatste twee cijfers. Is het nou 17 of 18? Het had niks uitgemaakt, want de fout zat al bij telefoon 3. Er komt geen geld in de pot.


€550,- op het bord

Opdracht 2 - Vak Werk

Als je deze opdracht gelijk doorhad toen je de aflevering keek: well done! Ik begreep er namelijk niets van. En de kandidaten duidelijk ook niet. Ze kunnen €2.500,- verdienen met deze opdracht, als ze in het juiste vak zouden staan en vervolgens ook nog de persoon die het minste waard is, naar voren zou lopen om het geld te cashen bij Rik. De oplossing is namelijk als volgt: voor iedere kandidaat is een bepaald vak aangewezen. Als een kandidaat in dat vak staat, is hij of zij €500,- waard. Maar iedere kandidaat die in een verkeerd vak staat is nog maar €10,- waard. Alleen de penningmeester, in dit geval Nathan, is in alle vakken maar €10,- waard. Hij moet aan het einde dus cashen.


De kandidaten ontdekken deze logica niet en dus dragen ze allemaal bij aan verkeerde uitkomsten. Uiteindelijk loopt Leonie naar Rik toe als er €1.040,- op het bord staat. Omdat Leonie op dat moment maar €10,- waard was, verdienen de kandidaten €1.030,-.


Opdracht 3 - Alles Kenners

Bij deze opdracht kunnen de kandidaten €1.500,- verdienen. Ze moeten de locaties van enveloppen met de namen van Molloten in kaart brengen. Vijf kandidaten gaan verkennen en de laatste kandidaat moet de juiste enveloppen pakken, op aanwijzing van de andere vijf. De laatste loper wordt Nathan. Hij moet dus het geld gaan pakken. In het veld liggen ook nog kokers met zand. De vijf verkenners moeten zoveel mogelijk zand meenemen. Want hoe meer zand er in de koker zit, hoe langer Nathan het geld kan zoeken.


Rob gaat als eerste en is heel duidelijk in zijn aanwijzingen. Als hij terugkomt, vindt hij dat de kaart niet ze getekend hebben niet goed is. Dan gaat Buddy verkennen en controleert het pad waar Rob ook heeft gelopen. Buddy neemt één koker mee terug. Als Leonie het veld in gaat vliegen de Molloten-namen je om de oren, maar vermeldt ze niet duidelijk waar ze nou precies hangen. Leonie pakt ook één koker.


Miljuschka loopt heel rustig en loopt hetzelfde pad als Leonie. Miljuschka neemt vijf kokers mee terug. Cleas gaat als een-na-laatste en neemt nog even twee kokers met zand mee terug. Als Nathan het veld in gaat, moet hij de enveloppen pakken die op de plek hangen van Rat, Heinz, Vriendlief, Daisy en Lukie4. Sommige van deze namen werden niet eens genoemd door de vijf verkenners, dus de groep besluit die ook niet op te halen. Maar ze weten Heinz en Rat zeker.


Dus Nathan rent en pakt die enveloppen. In de eerste envelop zit €300 en in de tweede envelop zit -€500,-. En dat is gek, want we zien die enveloppen eerder wel op de locaties waar Nathan de enveloppen vandaan pakt hangen. De Mol zal dus enveloppen hebben omgewisseld. De hoofdverdachten? Rob, die oncontroleerbaar als eerste ging, en Nathan, die als geldloper makkelijk een envelop kon omwisselen. Er gaat met deze opdracht uiteindelijk €200,- verloren.


Aflevering 7

De aantekeningen van Buddy

Opdracht 1 - Kleur Rijk

Bij deze opdracht kunnen de kandidaten €1.500,- verdienen. Het moeilijke aan de opdracht is dat de kandidaten niet weten waar ze nou precies op moeten letten. Ze krijgen de tip mee om op kleuren te letten. Er is één persoon die alle observaties mag vastleggen en die ongelukkige persoon wordt Buddy.


Zodra het spel begint, gaan alle kandidaten de auto’s benoemen die ze langs zien rijden. De kleur van de auto, de kleur die achterop de auto staat geschreven en de kleur waarin het woord achterop geschreven staat. Er is geen touw aan vast te knopen en de kandidaten hebben ook niet door wat er nou precies van ze verwacht wordt.


Uiteindelijk moet Buddy drie vragen beantwoorden. Alledrie fout. De Mol kan weer in zijn handen wrijven. Maar goed, die hoefde bij deze opdracht ook maar weinig te doen. Het was ook zonder Mol namelijk een onmogelijke opdracht, waar geen touw aan vast te knopen valt.


-€100,-

Opdracht 2 - Mol Laser

Er kan €1.600,- verdiend worden bij deze opdracht, maar de verrekening van deze opdracht komt pas in aflevering 10. De kandidaten kunnen geld verdienen door met een lasergun vier rode targets om te zetten naar groen. Dit levert €100,- per target op. Maar de Mol speelt ook mee. En die heeft als doel om de vier groene targets op rood te zetten. Dit kost €100,- uit de pot.


De kandidaten haalden het volgende op: Leonie raakt een target en de Mol schiet er vervolgens twee op rood. Haar duel kost €100,-. Buddy verdient €100,-, maar verliest €400,-. Zijn duel kost dus €300,-. Rob verdient €100,- en verliest €200,-. Hij komt uit op een totaal van -€100,-. Miljuschka schiet raak op €100,- en verliest €200,-. Zij komt uit op een totaal van -€100,-. Nathan is de enige die geld verdient: €200,-.


Er zou met deze opdracht dus €400,- verloren zijn. Maar wat we later pas horen is dat het duel dat de Mol tegen zichzelf gespeeld heeft niet meetelt. Dat betekent in het beste geval dat er slechts €100,- verloren gaat als Buddy de Mol is. Maar in het slechtste geval is Nathan de Mol. Dan gaat er €600,- uit de pot. We zullen het pas weten na de ontknoping...


Opdracht 3 - Scherp Stellen

De kandidaten kunnen €1.500,- verdienen bij deze opdracht. Ze moeten vijftien foto’s maken en elke juiste foto is €100,- waard. Laten we eens per gemaakte foto kijken wat er nou gebeurde:


- Drie Chinezen met een fototoestel

De eerste foto die gemaakt wordt. Nathan gaat gelijk aan de slag om het juiste aantal Chinezen te vinden. Maar deze foto wordt vervolgens gemaakt met de hele groep erbij, wat niet moest. Hij zou dus fout moeten zijn. Maar bij de eindafrekening is het niet helemaal duidelijk welke foto's nou goed waren. Dus misschien was dit er een van?


- Vier Chinezen op een terras met een jurk uit de Han-dynastie met Buddy en Miljuschka

Van deze foto zijn wij allemaal zeker dat hij klopt. Miljuschka en Buddy hebben goed werk verricht. Deze foto zou €100,- opleveren.


- Vier Chinezen met post-its en Rob en Leonie

De foto wordt gemaakt met drie Chinezen. Misschien omdat vlak daarvoor er gesproken wordt over drie Chinezen die nodig zijn voor de foto van Nathan. Deze foto kan dus geen geld hebben opgeleverd- Vier Chinezen met porseleinen borden met een bloem erop

Nathan vindt de porseleinen borden. Hij haalt vier Chinezen erbij, maar gaat vervolgens zelf, samen met Rob op de foto. Opvallend is dat hij drie Chinezen op de foto zet, in plaats van vier. Deze foto is dus fout.


- Drie Chinezen door een luik op de tweede verdieping met Leonie en Buddy

Deze foto verloopt ook een beetje raar. Als de groep samenkomt voor een wissel wordt er gevraagd wie er weet hoeveel Chinezen erbij moeten op deze foto. Nathan springt in en zegt dat er drie Chinezen bij moeten. Als ze eenmaal de foto gaan maken is de eerste die ze maken goed. Namelijk Leonie en Buddy met de drie Chinezen. Maar omdat ze twijfelen over het juiste aantal Chinezen, maken ze ook nog een foto met twee, één en nul Chinezen. Het is niet helemaal duidelijk welke foto ze nou inleveren, dus mogelijk heeft deze foto ook geld opgeleverd.


- Vier Chinezen met een koperen Boeddha, bovenaan een trap

Rob gaat op de foto met twee Chinezen. Er wordt op deze manier weer een foute foto ingeleverd.


- Drie Chinezen die proosten met rijstwijn met Miljuschka en Nathan

Miljuschka en Nathan gaan op de foto met vier Chinezen. Maar omdat een van die Chinezen nogal verscholen staat achter een andere, zou deze foto toch geld kunnen hebben opgeleverd.


En dan waren er nog meer foto-opdrachten waar de kandidaten niet aan toe zijn gekomen.


Als we kijken naar de uitzending tel ik dat er acht foto’s gemaakt zijn, waarvan we zeker weten dat de foto's van de vrouwen in jurken en de rijstwijn goed zijn. Toch leveren de kandidaten vier goede foto’s in. Werden de foto's van de Chinezen met fotocamera's en die door het luik dan toch goed gerekend?


De opdracht levert €400,- op. Dat brengt de pot op €9.650,-.


De eindbalans

Als we dan de balans gaan opmaken zien we dat iedereen vrijwel hetzelfde heeft verdiend in aflevering 6 en 7. Hierbij laten we de opdracht Mol Laser uit aflevering 7 even buiten beschouwing. Het enige onderscheid dat we kunnen maken is op het gebied van de foto-opdracht, door het geld per juiste foto te verdelen onder de mensen die erop stonden. Maar dit moeten we wel met een korrel zout nemen, omdat we niet helemaal zeker kunnen zijn welke foto's goed zijn gekeurd.


Als we alles bij elkaar optellen, brengt dat de volgende tussenstand naar voren:

- Buddy heeft €1.584,87 opgehaald en is daarmee de grootste verdiener van de groep

- Leonie heeft €1.488,20 opgehaald en staat daarmee op de tweede plaats

- Miljuschka heeft €1.124,87 opgehaald, wat goed is voor een derde plaats

- Rob heeft €1.106,54 opgehaald, waarmee hij op de vierde plaats eindigt

- Nathan heeft €1.091,20 opgehaald, waardoor hij onderaan de lijst bungelt


Nathan, Rob en Miljuschka blijven een beetje achter en zijn de pot niet echt aan het spekken. Zou een van hen dan de Mol zijn?

 

Gerelateerde posts

Alles weergeven

GERELATEERD

bottom of page